Create Account

Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam (FOSMI)

Ketua Umum Nur Muhammadiyah (16130999B/D3 Farmasi)
Sekretaris Umum Evelyta Kusumawardhani (18120237D/S1 Teknik Kimia)
Staff Suci Widy Yanti (19133975A/S1 Farmasi)
  Nur Aswadi (20144208A/S1 Farmasi)
Bendahara Umum Ita Ariati (19133969A/S1 Farmasi)
Staff Shofiatul Jazilah (06130193N/D4 Ankes)
  Nayla Azkiayatul  M (32142711J/D3 Analis Kesehatan)
Bidang Kaderisasi    
Ketua Asrizal Azis (18123508A/S1 Farmasi)
Sekretaris Nofika Dwi Anitasari (19133994A/S1 Farmasi)
  Puti Pertiwi (19130248D/S1 Tek.Kimia)
Biro AAI    
Ketua : Galih Andi R (25131340C/D3 Anafarma)
Sekretaris : Lu’lu Syarifa (19130247D/S1 Teknik Kimia)
Staff 1. Khabib Imadudin (18123583A/S1 Farmasi)
  2. Zaidi Frastya (20144345A/S1 Farmasi)
  3. Adam Risky (20144088A/S1 Farmasi)
  4. Nisa Amila R (19133991A/S1 Farmasi)
  5. Lilik Wandari (20144131A/S1 Farmasi)
  6. Ayu Bekti Indriani (32142753J/D3 Ankes)
  7. Galuh Darapuspita (19133886A/S1 Farmasi)
  8. Nur Faiza (19133941A/S1 Farmasi)
  9. Ulfatul Lailiyah (16130963B/D3 Farmasi)
  10. Nurila Firdaus (19130255D/S1Tek Kimia)
Biro Pengkaderan    
Ketua : Yoga Adi Sunaryo (19133820A/S1 Farmasi)
Sekretaris : Dhenada Ayu DR (19130249D/S1 Tek.Kimia)
Staff 1. Dimas Budi S (18123517A/S1 Farmasi)
  2. Achmad Raufi (18123661A/S1 Farmasi)
  3. Muhammad Firdaus (20144098A/S1 Farmasi)
  4. Lutfi Nofita Sari (19133993A/S1 Farmasi)
  5. Dwi Apriyanda Sari (19133943A/S1 Farmasi)
  6. Nur Fitri Aprianty (07140307N/D4 Ankes)
  7. Ika Sri Astutik (07140305N/D4 Ankes)
Bidang PR    
Ketua : Puji Hermawan (18123569A/S1 Farmasi)
Sekretaris : Imam Choiri (19134016A/S1 Farmasi)
  Kurniawan (20144204A/S1 Farmasi)
Staff 1.Muhammad Qusnul A (27141136F/D3 AnKim)
  2.Febrian Prasetyo A (16130995B/D3 Farmasi)
  3. Angga Bayu (19133888A/S1 Farmasi)
  4. Yogik Setyawan (19133867A/S1 Farmasi)
Bidang Nisaa’    
Ketua : Nadia Firdausi (19133963A/S1 Farmasi)
Sekretaris : Anisya Noor R (32142757J/D4 Ankes)
    Zahrina Fildzah (19133951A/S1 Farmasi)
Staff 1. Vita Diwanti (32142712J/D4 Ankes)
  2. Ika Fatikhatun N (20144130A/S1 Farmasi)
  3. Desy Armayanti (20144181A/S1 Farmasi)
  4. Erni Marliana (19133881A/S1 Farmasi)
  5. Luluk Aniqoh M.P (19133973A/S1 Farmasi)
  6.Khindyarti Rifki A (19133897A/S1 Farmasi)
  7. Novia Permata A (19133995A/S1 Farmasi)
  8. Astuti (31132656J/D3Ankes)
  9. Linda Wijayanti (18120236D/S1 Tek.Kimia)
  10. Hilda Khoirunnisa S (20144157A/S1 Farmsi)
  11. Afifah Nur Azhar (19133971A/S1 Farmasi)
  12. Sulistiana (19133737A/S1 Farmasi)
  13.Winda Liliyanengsih (171410170B)
Layouts
Colors